Vooruitblik

 

We zijn klaar voor de toekomst. Nu er rust is op het gebied van de huisvesting, we écht samen onder één dak zitten in de Turmac Cultuurfabriek en corona hopelijk op zijn einde loopt, komen we op een kantelpunt van de organisatie. Na zes jaar opbouwen kunnen we nu verder werken aan het vormgeven van de inhoud zoals we dat voor ogen hadden en werken aan een robuuste culturele voorziening in de Liemers. Dat doen we bijvoorbeeld door disciplines als muziek, taal en erfgoed met elkaar te verbinden. Hiermee spelen we in op de behoefte van het onderwijs in het kader van de 21e-eeuwse vaardigheden.

Maar ook mensen helpen met het vergroten van de basisvaardigheden taal en digitalisering. We leren vanuit het verleden, werken in het heden met een blik op de toekomst. Dat doen we door actief het initiatief te nemen en door de vraag te vertalen in het activiteitenaanbod. Maar ook door de ontwikkelingen in de maatschappij of binnen onze sectoren te signaleren en daarop in te spelen. Dat behoort tot onze taak van waaruit onze doelstellingen zijn geformuleerd.

Met al onze disciplines dragen we wezenlijk bij aan de leefbaarheid in de Liemers. We willen het leren leuk maken voor iedereen, mensen helpen zich verder te ontwikkelen en een plek zijn voor ontmoeting en ontspanning. We hebben de afgelopen jaren mooie stappen gezet waardoor we snelle groei hebben doorgemaakt.

 

Kunstwerk! is een organisatie die midden in het Liemerse leven staat, verbindingen legt met vele organisaties waaronder verenigingen, ondernemers, het sociaal domein en onderwijs.

Door de platte organisatiestructuur, de wendbaarheid, de verschillende disciplines en het brede netwerk is Kunstwerk! een landelijk voorbeeld. En daar mogen we met z’n allen heel trots op zijn!

Wij zien de toekomst wat dat betreft met vertrouwen tegemoet.

 

< HOME 

 

footer huisjes