Vooruitblik

 

Kunstwerk!, voor kunst, cultuur en kennis. Dit is onze slogan. Passend bij onze missie: Kunstwerk!, dé ontmoetingsplek voor (digi)taal, kunst, cultuur, erfgoed, natuur en duurzaamheid in de Liemers. Kunstwerk! draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen door middel van een breed aanbod op het gebied van taal, kunst, cultuur, erfgoed, natuur en milieu. Zo levert Kunstwerk! een bijdrage aan de individuele ontwikkeling en de samenleving. We zijn er voor iedereen en bieden inspirerende en diverse mogelijkheden voor eenieder die zich wil ontwikkelen en ontspannen.

In de praktijk zien we tienduizenden inwoners gebruik maken van ons aanbod. Op alle niveaus, van het beter leren lezen of schrijven of vergroten van de digitale vaardigheden tot museum- en theaterbezoek. Van het lezen van boeken tot het volgen van een interessante cursus of lezing. Het is bewezen dat mensen het meeste leren in het in- en non-formele leercircuit. Dit is, naast de sociale omgeving, van grote invloed op de persoonlijke ontwikkeling. Als Kunstwerk! voelen we steeds meer dat onze rol ook daar ligt. In het maatschappelijke debat, het sociale domein en het onderwijs. Thema’s die ons allen raken. Dat kan door creativiteit te stimuleren, innovatieve projecten aan te pakken en vooral de hokjes te slopen en integraal beleid na te streven. Na zeven jaar van opbouwen, vormgeven en kneden ontstaat er nu een organisatie die deze rol oppakt en draagt en meewerkt aan een sociale, ondernemende en creatieve Liemers. We zijn trots dat we dat ook samen kunnen doen met de afdeling Natuur- en Milieueducatie. Want als we het hebben over uitdagingen dan zijn klimaat, bewustwording van natuur en dierenwelzijn van groot belang. Door deze integratie kunnen we op verschillende manieren het onderwerp agenderen via voorstellingen, tentoonstellingen en vernieuwd educatiemateriaal en daarmee wellicht een nog groter publiek bereiken.

Dankzij de betrokkenheid en het vertrouwen van de Liemerse gemeenten, Westervoort, Duiven, Montferland, Doesburg en Zevenaar kunnen we deze stappen zetten en ontstaat er daadwerkelijk een robuuste toekomstbestendige organisatie met haarvaten in de Liemerse samenleving. Het toont ook lef om deze weg te volgen, want vaste structuren worden losgelaten. Synergie betekent dat het niet meer altijd past onder één afdeling, maar over meerdere beleidsterreinen. Dit is ook innovatie. Met als mooi resultaat dat we tevreden inwoners en partners hebben.

Samen gaan we graag verder op deze weg!

Bert Frölich
Directeur-bestuurder

 
Quote NME:
We voelen ons in ieder geval helemaal opgenomen en
hopen dat onze loot goed tot bloei komt.

 

< HOME

footer huisjes