Muziekschool

Muziekeducatie wordt steeds belangrijker. Scholen zien de meerwaarde hiervan als het gaat om cognitieve en motorische ontwikkelingen en het stimuleren van samenwerking. Door Méér Muziek in de Klas de Liemers blijven we werken aan onze doelstellingen; alle kinderen in aanraking brengen met muziek!

De muziekschool zorgt voor samenhang en verbinding tussen binnen- en buitenschools muziekonderwijs, waardoor leerlingen makkelijker de weg naar muziekles in de vrije tijd kunnen vinden. Kunstwerk! biedt lessen aan in 21 instrumenten. Door dit rijke aanbod draagt de muziekschool enerzijds bij aan het behoud van erfgoed en anderzijds aan de vernieuwing ervan. Bovendien zorgt de muziekschool voor veelzijdige talentontwikkeling, wat van publiek belang is en waar ook het nationaal cultuurbeleid op gericht is.

In 2021 konden muzieklessen deels online en deels live doorgaan. Het is gelukt de onderlinge verbondenheid en samenwerking van de ZZP-muziekdocenten en de muziekschool te vergroten.

footer huisjes