< HOME

Liemers Museum

2021 stond geheel in het teken van de herinrichting en heropening van het Liemers Museum: restaureren, conserveren, vormgeven en bouwen.
Samen met tekstschrijvers en vormgevers zijn audiovisuele presentaties ontwikkeld die het verhaal van de Liemers vertellen.

Herinrichting en heropening

Vanaf september werd gestart met de fysieke inrichting van het museum.
Door een wereldwijd tekort aan grondstoffen, waardoor leveringen sterk verlaat waren, vielen bouw en inrichting samen. Een bijna onmogelijke situatie als je met kwetsbare objecten moet werken. Daarnaast waren vrijwilligers beperkt beschikbaar door de geldende restricties. Uiteindelijk was het museum vóór de geplande openingsdatum van 19 december klaar om publiek te ontvangen.
 

Ontwikkelen museumlessen

Parallel aan de inrichting van het museum is gestart met het ontwikkelen van nieuwe museumlessen voor het primair onderwijs in de Liemers.
Voor groep 1-2 zijn dat de lessen over ‘Het Huus van Muus’, die aansluiten op de natuurcollectie van het museum. Voor groep 7-8 is de lessenserie ‘Slopen of behouden’ ontwikkeld, die aansluit op leegstand van de kerken in de Liemers. ‘Kunstschatten’ is een museumles voor groep 7-8 die aansluit op de kunstcollectie in de Turmac Cultuurfabriek en de collectie van het museum.
 

Brede rol Liemers Museum

Op de achtergrond gingen de dagelijkse werkzaamheden uiteraard gewoon door: ontvangst van bezoekers voor (collectie-)onderzoek, beantwoorden van vragen vanuit de gemeenschap, aanleveren van fotomateriaal voor publicaties,  ondersteunen van externe projecten. Daarnaast zijn nieuwe exposities voorbereid, zoals ‘Dubbele binding’ en een tentoonstelling met werk van Fred Sieger.

 

 

< HOME

 

Opnames video crowdfunding

Collage opnames Crowdfunding

Oppoetsen kerkelijk zilver

Oppoetsen kerkelijk zilver

Overleg inrichting museum

Inrichting museum

Inrichting museum

Liemers Museum

Huus van Muus

Museumparel

Fietsfestival Gemaal de Liemers

Gevel Liemers Museum

footer huisjes