< HOME

Gemeente Westervoort


In Westervoort zijn vanuit de bibliotheek mooie initiatieven opgepakt. Echter, de bezuinigingen op het bibliotheekwerk zijn ook onderwerp van gesprek. Door steeds meer taken komt de uitvoering in de toekomst onder druk. Dit zal ook in 2022 onderwerp van gesprek blijven.

de Bibliotheek

Tijdens de Nationale Voorleesdagen werd via livestream het verhaal ‘Coco kan het’ voorgelezen aan de groepen 1 en 2 van de basisscholen.

10 leerlingen uit groep 7-8 hebben digitaal voorgelezen aan een deskundige jury, tijdens de kwartfinale van de Voorleeswedstrijd.

107 baby’s werden lid van de bibliotheek en hebben hierbij het BoekStart-koffertje ontvangen.

In samenwerking met Humankind werd de Zomerschool georganiseerd. Hiervoor werd een boekencollectie samengesteld rondom het thema gezonde voeding / bewegen en vakantie. Hier was veel belangstelling voor, er hebben meer kinderen deelgenomen dan voorgaande jaren.

De schrijfsters Mylo Freeman en Rian Visser brachten in het kader van leesbevordering een bezoek aan Het Startblok. 78 leerlingen uit groep 1 en 2 en 101 leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 genoten van deze bezoeken.

In Westervoort heeft Kunstwerk! met twee scholen een dBoS-overeenkomst, met drie scholen hebben we een ander samenwerkingsverband. Aan deze scholen zijn 37 projectcollecties geleverd.

 

Educatie

In Westervoort is de Zomerschool georganiseerd in samenwerking met basisschool Het Ravelijn, HumanKind Kinderopvang en Ataro Sport. Dit was een groot succes en veel kinderen zijn met plezier aan de slag gegaan met het thema Gezondheid. Door de bibliotheek werd voor de Zomerschool een boekencollectie samengesteld.

2021 stond in het teken van de CoronaCheck-app. Mede door de landelijke campagne waarin mensen via TV en radio naar het Informatiepunt Digitale Overheid in de bibliotheek werden verwezen. Er zijn veel bezoekers geholpen bij het aanmaken van de CoronaCheck-app op smartphone of papier. Dit liep zo goed dat het nu in de vaste dienstverlening is opgenomen. Tijdens deze inloopspreekuren werd ook meteen de Klik & Tik cursus op locatie gegeven, zodat inwoners van Westervoort in de eigen gemeente deze cursus konden volgen.

Daarnaast is er een samenwerking gestart op het gebied van digitale vaardigheden met de gezondheidszorg en de huisartsenpraktijk alsmede de ondersteuningsorganisatie Onze Huisartsen.

Samen met Sociaal Raadswerk zijn 36 mensen geholpen met het invullen van de aangifte Inkomstenbelasting.

 

Liemers Museum

Het Liemers Museum heeft zich vooral beziggehouden met behoud en beheer van de collectie, maar voor Westervoort is er in het bijzonder gewerkt aan:

  • Onderhoud van het online platform ‘Beeldbank’ en aanvulling met historisch beeldmateriaal, samen met de Historische Kring Westervoort

  • Klankbordfunctie/advisering bij projecten van het Cultuur en Erfgoedpact
  • Ondersteuning van onderzoeken, aanleveren beeldmateriaal en informatie aan o.a. media en gemeenten

 

Muziekschool

Gedurende 14 weken werden vanaf het podium van Het Musiater elke week via een livestream vier verschillende muzieklessen gemaakt. Deze werden vanuit de klaslokalen in heel de Liemers bekeken door alle leeftijdsgroepen op de basisscholen. Scholen hebben hierdoor zelfs meer muzieklessen gehad.

In 2021 werden op de volgende scholen muzieklessen in de klas gegeven:

De Brug Groep 4
De Hoge Hoeve Groep 4
Het Startblok Groep 4
Kindcentrum Montessori Groep 1 t/m 8
Het Ravelijn Groep 1 t/m 8

 

 

< HOME

 

de Bibliotheek – Bibliotheek Westervoort

de Bibliotheek – Bibliotheek Westervoort

de Bibliotheek – Zomerlezen

de Bibliotheek – Opname Omroep Gelderland

Educatie – Zomerschool

Educatie – Fototentoonstellingen laaggeletterdheid

Liemers Museum – Inrichting

Muziekschool  Online muzieklessen

Muziekschool  Online muzieklessen 

Muziekschool  Online muzieklessen

Muziekschool  Online muzieklessen

Muziekschool  Online muzieklessen

footer huisjes