< HOME

Educatie

 

Een leven lang ontwikkelen, daar zet Kunstwerk! zich voor in. Met kunst en cultuur hebben we een krachtig middel in handen om maatschappelijke deelname en gemeenschapsvorming te bevorderen. Educatie in vrije tijd is erg in beweging en we zien dat de grenzen tussen de verschillende disciplines, doelgroepen en organisatieonderdelen vervagen. De focus op ontwikkelen, leren en ontmoeten vindt Kunstwerk!-breed plaats.

In 2021 verzorgde Kunstwerk!, naast programma’s waarmee we ons specifiek richten op mensen met een lage (digi-)taalvaardigheid, de sociale kunst-activiteiten in Liemerije (ouderenzorg) en het muziekonderwijs in de vrije tijd, ook educatieve kunst- en cultuuractiviteiten in de vrije tijd.

Met alle non-formele educatie dragen we bij aan een positief effect op het welzijn van individuen, groepen en de samenleving in zijn geheel. We stimuleren persoonlijke ontwikkeling en zorgen voor onderlinge verbinding waardoor bijvoorbeeld eenzaamheid vermindert. 

Lab 12

De moderne samenleving stelt nieuwe en hogere eisen aan inwoners en hun directe leefomgeving. Met Lab12 biedt Kunstwerk! de gelegenheid kennis te nemen van de 21e-eeuwse vaardigheden: creatief denken, samenwerken, probleemoplossend vermogen en experimenteren met nieuwe technologie.
 
De volgende activiteiten zijn georganiseerd:
Project met Liemers College
Workshop VR-LAB: 33 deelnemers
Workshop Soundtrap: 32 deelnemers
Workshop Master de Mix: 33 deelnemers
 
VR-project voor bewoners van Liemerije
Voor bewoners van zorginstelling Liemerije organiseerde Kunstwerk! VR activiteiten. De deelnemers waanden zich met behulp van een VR-bril echt even in een andere wereld.
 
In 2021 is gewerkt aan versterking van het netwerk en samenwerking op het terrein van 21st century skills. Kunstwerk! maakt deel uit van het regionale samenwerkingsverband Sterk Techniek Onderwijs en heeft de contacten met Techno-Plaza versterkt. Wij zullen ons binnen dit netwerk profileren in kunst & technologie. Daarnaast nemen wij deel aan het regionaal Lab-overleg van Cultuur-Oost, HAN en diverse andere partners en maken wij deel uit van het Maakplaats-overleg van Rijnbrink. In Zevenaar werken we samen met Kunststofshop.

 

Het Element

 • 16 basisscholen zijn in 2021 gestart met een nieuwe CMK periode, CMK 3. Deze scholen worden in dit intensieve traject de komende vier jaar begeleid door het Element.
 • Door bemiddeling en ondersteuning van het Element is een vernieuwend VR-project ontstaan tussen Liemerije en het Liemers Museum.
 • Muziekvereniging OBK heeft een aanzet gedaan voor een project binnen de Westervoortse scholen. Dit past helemaal bij ‘Meer Muziek in de Klas’.
 • Op schoolniveau zijn fysiek en online kunst- en cultuuractiviteiten bemiddeld.
 • Bemiddeling van projecten via het Cultuur en Erfgoedpact, bijvoorbeeld het veilingproject en het project over de Panoven.
 • Ondersteuning bij het omvormen van het project Feest.
 • Opzetten van De Kunstfabriek en eerste pilot met het Liemers Museum.
 • Opzetten van Het Cultuurconvenant Westervoort. Inmiddels hebben alle partijen akkoord gegeven.
 • In samenwerking met de cultuurcoördinatoren in Duiven, Montferland, van het VO en met de projectcoördinator doorgaande lijn van Innerwaard/Zonnekinderen werken we doorlopend aan het creëren van een doorlopende lijn en naschoolse activiteiten.
 • Sjors Creatief en Actief.
 • Opzetten van Max vitaal in Westervoort.
 • In samenwerking met Het Liemers Museum en de Liemerse Ambassade is het kunsteducatieproject “Ontwerp de Liemerse vlag” verder uitgevoerd en afgerond.
 • Kunstwerk! Zomert door! heeft in 2021 voor de tweede keer plaatsgevonden. Uitgevoerd in samenwerking tussen het Element, Kunstwerk! en andere partners. Een zomerprogramma voor jong en oud voor ontspanning, positiviteit en verbinding.

 

Leven Lang Leren

In 2021 is een nieuwe dienstverlening opgezet, namelijk Informatiepunt Digitale Overheid. In het laatste kwartaal van 2021 bezochten 138 inwoners van de Liemers de bibliotheken voor hulp bij het coronatoegangsbewijs. Ook werd er veelvuldig gebruik gemaakt van de telefonische hulplijn voor digitale vragen.
 
De Taalpunten in Lobith en Pannerden zijn geopend en er zijn stappen gezet voor een samenwerking met de gezondheidszorg op het gebied van laaggeletterdheid/digitale vaardigheden in Westervoort en Zevenaar.
Tevens is er een samenwerking opgezet met huisartsenpraktijken in Lobith en Pannerden en met ziekenhuis Rijnstate om patiënten digitaal vaardiger te maken.
 
In samenwerking met Sociaal Raadswerk van Santé is er voor 100 inwoners in de Liemers de belastingaangifte geregeld.
 
Tijdens de Week van Lezen & Schrijven is in Duiven, Westervoort en Zevenaar straattheater opgevoerd in samenwerking met de partners van het Liemers Taalhuis.
 

de Bibliotheek op School Voortgezet Onderwijs

Kunstwerk! werkte in 2021 samen met het Liemers College en de Gemeente Montferland op het gebied van lezen en mediawijsheid, onder de naam de Bibliotheek op school VO. In aansluiting op de programma’s BoekStart in de Kinderopvang (0 tot 4 jaar) en de Bibliotheek op school PO is gewerkt aan de doorgaande lijn tot 18 jaar. De samenwerking bestond uit op maat samengestelde fysieke collecties op de locaties en uit de activiteiten beschreven in het Leesplan: Lezen en bevorderen leesplezier op alle niveaus. Alle leerlingen zijn lid van de bibliotheek en kunnen gebruik maken van de totale collectie van alle bibliotheken.
 
In 2021 is met een docent Nederlands samengewerkt aan het nieuwe lesprogramma “Vrij lezen”. Leerlingen lezen twee maal per week 20 minuten en maken daarna 10 minuten eenvoudige verwerkingsopdrachten, alleen of in groepjes. Ze mogen alles lezen wat ze willen. Als onderdeel van het project bezochten de auteurs Danielle Bakhuis en Margje Woodrow de leerlingen om hen extra te enthousiasmeren. De resultaten zijn positief beoordeeld en het project wordt in 2022 uitgerold onder alle eerstejaars leerlingen.

 

de Bibliotheek op School
Primair Onderwijs

Wie leest, leert de wereld! Met de Bibliotheek op School Primair Onderwijs stimuleert Kunstwerk! in samenwerking met het onderwijs het lezen. Dat doen we met deskundige leesmedia-consulenten, met inspirerende boeken en met een goede digitale lees- en leeromgeving. In 2021 boden we dat op 17 scholen aan. Met 14 scholen hebben we eveneens een samenwerking, maar minder alomvattend dan met het project de Bibliotheek op School.
 
Onze samenwerking met school geven we vorm via een aantal bouwstenen op het gebied van expertise, collectie en digitaal portaal.
De afspraken met scholen hebben we in 2021 herhaaldelijk moeten aanpassen aan de coronamaatregelen. Wanneer het kon waren we fysiek op school aanwezig of bezochten groepen de bibliotheekvestigingen voor een speciaal programma.
Een voorbeeld hiervan is Bieb vs Google, een battle die op meerdere scholen is aangegaan. Leerlingen van groep 6-7-8 gingen aan de slag met het zoeken van betrouwbare informatie via zowel boeken (Bieb) als internet (Google, als één van de zoekmachines).  Daarnaast zijn ook lessen online aangeboden. Auteurs waren via het digibord te gast in de klas.

 

Méér Muziek in de Klas lokaal de Liemers

Gedurende 14 weken werden vanaf het podium van Het Musiater elke week via een livestream vier verschillende muzieklessen gemaakt. Deze werden vanuit de klaslokalen in heel de Liemers bekeken door alle leeftijdsgroepen op de basisscholen. Scholen hebben hierdoor zelfs meer muzieklessen gehad.

Door het spaarsysteem met de Zin in Zevenaar cadeaukaart kon voor de eerste keer een bijdrage aan Méér Muziek in de Klas lokaal de Liemers worden uitgekeerd.

In de live-lessen werd voor het eerst gebruik gemaakt van onze vernieuwde digitale AMV-methode voor groep 3 en 4. Kinderen leren vanaf het digibord met eigentijdse tracks en video’s.

Er is uitgebreid stilgestaan bij de Kindermuziekweek 2021. Kinderen hebben meegedaan met een divers online muzikaal aanbod. Het project werd afgesloten met een concert van de docentenband voor de kinderen op school, waarbij onze eigen DJ ervoor zorgde dat de nummers nog een keer langs kwamen.

 

< HOME

 

Educatiebrochure

Open dag Educatie 

Open dag Educatie 

Open dag Educatie 

Open dag Educatie 

Open dag Educatie 

Open dag Educatie

LAB 12 – VR cursus

LAB 12 – VR-project Liemerije

LAB 12 -Liemers College cultuurdagen

LAB 12 -Liemers College cultuurdagen

LAB12 – Liemers College cultuurdagen

Het Element 

Kunstwerk! Zomert door!

Leven lang leren – Cursus ‘Besparen via internet’

Leven lang leren – Laaggeletterdheid in beeld

Leven lang leren – Escape Room tijdens opening DigiTaalPunten

Meer Muziek in de Klas – Cheque Meer Muziek in de Klas

Meer Muziek in de Klas – DJ workshop

Meer Muziek in de Klas – DJ workshop

footer huisjes